Ons blog

Textmining bij Menzis Zorgkantoor

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de vierde keer op rij helpt DAAT Onderzoek Menzis Zorgkantoor met de voorbereiding van de dialooggesprekken over de kwaliteit, die de zorginkopers periodiek houden met de zorgaanbieders Verpleging & Verzorging. Menzis Zorgkantoor is innovatief en loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen. Zij gaan uit van de behoefte van de klant. De kern van de aanpak van Menzis Zorgkantoor is het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor hun klanten.

Tijdens het dialooggesprek wordt het kwaliteitsplan dat de zorgaanbieder bij het Zorgkantoor indient om extra budget te krijgen inhoudelijk besproken waardoor het Zorgkantoor meer focust op het inkopen op basis van kwaliteit.

Lees verder

Het analyseren van de kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zoals jaarlijks een analyse uitgevoerd op de kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg. DAAT heeft dit – naast de analyse van de kwaliteitsrapporten van de Gehandicaptenzorg – in het afgelopen half jaar mogen uitvoeren. De resultaten zijn door ZN gepubliceerd op de site (klik hier) en is door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Hugo de Jong ingediend in de tweede kamer (klik hier).

Lees verder

Data voor uw organisatie met de cirkel van DAAT

Wat betekent data voor uw organisatie?

 

Data dit, Data dat….. Waarom heeft iedereen het over data? We hebben toch gewoon een Excel-sheet die we krijgen van de controller. Sinds enkele jaren is het bezitten van data een hype. Het liefst big-data, dat klinkt lekker en geeft aan dat je echt wel veel data hebt. Maar doen we er nou echt wat mee? Soms wel, maar meestal niet (genoeg). Want data op zich is niet veel zeggend, het is snel onoverzichtelijk en moeilijk in context te plaatsen. Data moet verrijkt worden en/ of gekoppeld worden om waarde te krijgen voor u. Maar hoe? #HOEDAN

Lees verder

Inzet van mensen met afstand tot werk bij onderzoek

In de onderzoekswereld is het niet direct voor de hand liggend dat er vanuit de participatiewet personen ingezet kunnen worden voor ondersteuning bij onderzoekswerkzaamheden. Er wordt gedacht dat daarvoor alleen maar universitair geschoold personeel ingezet kan worden. Dit is volgens DAAT onjuist. DAAT werkt met DigiWerkt en MSG die al vele personen op de arbeidsmarkt hebben gere-integreerd.

Lees verder

De invloed van de AVG / GDPR het doen van onderzoek

Vanaf 25 mei 2018 zal er gehandhaafd worden op de al ingetreden wet rondom de verscherpte privacywetgeving. Mensen noemen dit de DGPR of de AVG. Het lijkt erop alsof niet iedereen klaar is om te voldoen aan de eisen van de GDPR. Uit onderzoek van KPMG is naar voren gekomen dat 85% van de mensen die ondervraagd zijn gebruik gaan maken van rechten die voortvloeien uit de wetgeving. Zo kunnen burgers eisen dat gegevens verwijderd worden, dat onjuiste gegevens gewijzigd worden en dat gegevens steeds weer inzichtelijk worden voor diegene die zijn eigen gegevens in wil zien.

Lees verder

Organisatie
DAAT geeft uw data waarde
  • Schonenvaardersstraat 9,
    7418 CC Deventer

    088-4341290


DAAT geeft uw data waarde